تحلیل تکنیکال وساپا

شرکت سرمایه گذاری سایپا در بازار دوم بورس درگروه “سرمایه گذاری ها” قرار گرفته است. در طول معاملات امروز حدود ۸۷٫۵ میلیون برگ سهم با قیمت پایانی ۱۱۴۵۰ ریال (۱٫۲۴%+) داد و ستد شد و قیمت آخرین معامله آن در قیمت ۱۱۶۷۰ ریال صورت گرفت.

از دید تکنیکالی این سهم پس از رشد حدود ۴۱۰ درصدی که از قیمت ۲۵۵ تومان تا ۱۲۶۰ تومان داشت، با اصلاح روبرو شد و عرضه ها در این نماد افزایش یافت و تا حوالی ۹۴۰ تومان افت قیمت پیدا کرد. اکنون به نظر می رسد این سهم در درحال تکمیل آخرین گام های اصلاحی خود در قالب موج ۴ از روند صعودی جدید خود است و می تواند با افزایش تقاضا و گذر از مقاومت ۱۲۶۰-۱۲۷۳ تومان با اهداف ۱۶۰۰ تومان، ۲۰۰۰ تومان و ۲۷۰۰ تومان قابل بررسی باشد.

تحلیل تکنیکال نماد وساپا به همراه نمودار (2 تیر ماه 1399)

از طرف دیگر در صورت افزایش عرضه ها در این سهم و افت قیمتی، حمایت های پیش روی سهم ۱۰۱۰ تومان، ۸۶۴ تومان و ۷۴۷ تومان خواهد بود.