کاهش شدید ذخایر آمریکا قیمت نفت را ۱٫۵ درصد افزایش داد

قیمت نفت برنت به دنبال کاهش شدید میزان ذخایر آمریکا در معاملات امروز آسیا با رشد ۱٫۵ درصدی به هر بشکه ۵۷ دلار و ۳۷ سنت رسید. قیمت نفت برنت در معاملات امروز بازارهای آسیا در نتیجه کاهش بیش از انتظار ذخایر آمریکا با رشد ۱٫۵ درصدی روبرو شد. قیمت نفت برنت ۱٫۵ درصد معادل …

ادامه مطلب