" آموزه‌های معامله‌گری و تحلیل‌گری"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید،

"معامله‌گر خوب روانشناسی بلد است"

در تصویر زیر به بررسی سود نیم سال اول سه شرکت پتروشیمی اوره ساز، کرمانشا، شیراز و خراسان پرداخته‌ام. پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه در سه ماه اول ۹۸ توانسته ۶۷ تومان سود بسازد، همچنین در سه سه ماهه تابستان نیز ۳۴ تومان سود محقق کرده است.

"کلامی از جنس مدیریت، اقتصاد و مالی"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید

"با من بیشتر آشنا شوید"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید.

"کاوش در داده‌های مالی و اقتصادی"

مدیریت زمان یکی از اصول مهم معامله در بازارهای مالی بوده، هر معامله گری بر اساس شخصیت و قدرت تحلیلی خود می‌تواند استراتژی زمانی خود را در معاملات به کار گیرد. فرض کنید می‌خواهید از نقطه ای به نقطه‌ی دیگر بروید، برای رفتن ازنقطه A به نقطه B نیاز به راهنما یا نقشه دارید