افزایش ۱۳۰۰ درصدی واردات شمش آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۰

آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات شمش آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال سال ۲۰۱۹ رشد ۱۳۰۰ درصدی داشته است  آمارهای مربوط به واردات آلومینیوم در چین منتشر شد که طبق داده‌های منتشر شده کشور چین در سال ۲۰۲۰ حدود۱ میلیون و ۶۲ هزار و ۴۶۰ تن شمش آلومینیوم وارد کرده است که …

ادامه مطلب