هیأت مدیره راهبرد

هیات مدیره کارگزاری راهبرد دارای تجربیات موثری در حوزه بازار سرمایه و شرکت داری هستند.

سیده فاطمه میررازقی

عضو هیات مدیره

حمید علیخانی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

حامد کارگر سامانی

رییس هیات مدیره

    سخن مدیرعامل

بازار سرمایه، نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. روند کنونی اقتصاد نویدبخش کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام یا خام فروشی است. در چنین شرایطی با توسعه کمی و کیفی فعالیت شرکت‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی ؛ بخش خصوصی و غیردولتی بازار سرمایه، نقش بیشتری در آینده اقتصاد ایران بازی می‌کنند. در این میان، بازار سرمایه کشور به عنوان نیم‌رخ اقتصاد کشور پیشرانه توسعه اقتصادی کشور شده است. این بازار با تامین مالی بنگاه‌ها از شرکت‌های بزرگ صنعتی تا استارتاپ‌ها و هم‌چنین ایجاد زمینه ثروت آفرینی برای افراد جامعه؛ موجبات توزیع بهینه منابع و تامین مالی منصفانه را فراهم کرده است.افزون بر این، با توجه به کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی و تعدیل نقش آفرینی بانک‌ها در تامین منابع درآمدی ترازنامه کشور، بازار سرمایه به عنوان بستر امن تامین مالی بلندمدت و غیرتورمی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.هم اینک بازار سرمایه نیازمند نهادهای مالی پویا و کاراست تا بتواند بیش از گذشته در محیط اقتصاد خرد (خانوار، بنگاه، بازار) و محیط اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، کاهش تورم و کاهش بیکاری) ایفای نقش سازنده داشته باشد. بر این اساس بازار سرمایه می‌تواند در سال رونق و جهش تولید نقش موثری ایفا کند.شرکت کارگزاری راهبرد ایران سهام به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بازار سرمایه که نزدیک به ربع قرن از تاسیس آن می‌گذرد ، با اتکا به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، تلاش دارد با ارایه خدمات بهینه کارگزاری و تسهیل‌گری امور معاملات سهام، زمینه بهره‌مندی تمامی ذی‌نفعان و مشتریان را به بهترین خدمات مالی برای تعالی و بالندگی اقتصاد کشور فراهم کند.

 

دکتر حمید علیخانی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره