تحلیل تکنیکال افق

سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد افق و با قیمت جاری ۷۴۴۲۰ ریال به نظر به انتهای اصلاح نزدیک شده است و چنانچه نمودار قیمت بتواند بیرون از کانال بلند مدت و روی سقف کانال باقی بماند می توان نزول کنونی را پلبک به سقف کانال بلند مدت در نظر گرفت و در اینصورت افق هدف احتمالی و کوتاه مدتی ۱۰۴۰۰ تومان را هم تراز با فیبو بازگشتی خارجی ۱.۲۷۲ ریزموج ۴ از ۳ از ۳ می تواند داشته باشد .

اگر هدف اول قیمت حدود ۱۰۴۰۰ تومان محقق شود پس از یک اصلاح نوسانی میان مدتی , هدف بعدی و بلند مدت افق می تواند سقف کانال دوبل که فیبو اکتنشن ۲۰۰% کانال بلند مدتی است در قیمت های بالای ۲۰۰۰۰ تومان باشد .

چنانچه افق حمایت کنونی حدود قیمت ۷۰۰۰ تومان را از دست داده و با نزول زیر این قیمت دوباره وارد کانال بلند مدتی شود آنگاه حمایت های بعدی حمایت ۶۳۰۰ تومان حمایت پایین گپ شکست سقف کانال و در صورت نزول بیشتر حمایت بعدی قیمت های بین ۵۰۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان جایی است که تجمع سقف ها و کف های نوسانی قرار گرفته اند.