بازدهی سهامداران TSR/کاربرد بازده کلی سهامداران

بازدهی سهامداران (TSR)

بازدهی سهامداران یک نسبت مالی است که نشان می‌دهد که مقدار پولی که یک سهامدار در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده است چقدر بازدهی دارد. این نسبت تمامی فاکتورهای مربوط به سهام را در خود دخیل می‌کند از جمله سود تقسیم شده، سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام و … یعنی هر آنچه که فرد ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سهام نصیب او شود در این نسبت محاسبه می‌شود تا میزان بازدهی سهامداران مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد.

محاسبه بازده سهامداران یا TSR

فرمول محاسبه بازده کلی سهامداران شامل سود تقسیم شده شرکت به سهامداران و سایر فاکتورهای دیگر نیز می‌شود که به صورت زیر است:

بازده کلی سهامداران (TSR) = (قیمت کنونی سهام قیمت خرید سهام) + سود تقسیم شده هر سهم / قیمت خرید سهام

در این فرمول همان‌گونه که مشاهده می‌شود هم میزان اضافه ارزش سهام محاسبه می‌شود و هم سود تقسیم شده سهام. همچنین قیمت سهام با توجه به اینکه در جریان افزایش سرمایه تغییر و تحول پیدا می‌کند لذا خود به خود سایر فاکتورهای بازار سهام از جمله بازدهی ناشی از افزایش سرمایه شرکت نیز در این فرمول دخیل هستند.

کاربرد بازده کلی سهامداران (TSR)

محاسبه بازده کل سهامداران برای تصمیم‌گیری در درباره اینکه فردی در بازار سهام سرمایه‌گذاری کند یا خیر از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار سهام در جهان در حال حاضر یکی از مهمترین بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود لذا فهم اینکه سهامداران در این بازار چقدر بازدهی کسب خواهند کرد بسیار مهم است به ویزه اینکه سرمایه‌گذاران قصد دارند که تا جای ممکن از ریسک‌های احمالی فرار کنند.

در این راستا مثالی را توضیح می‌دهیم:

فرض کنیم سرمایه‌گذار دو سال پیش ۱۰۰ سهم یک شرکت را به قیمت هر سهم ۲۰ دلار خریداری کرده است. به این ترتیب کل سرمایه‌گذاری فرد در سهام این شرکت ۲۰۰۰ دلار خواهد بود. حال فرض کنیم اکنون قیمت هر سهم شرکت بعد از دو سال به ۲۴ دلار افزایش پیدا کرده و شرکت در این مدت کلا به ازای هر سهم ۴ دلار و ۵۰ سنت سود بین سهامداران تقسیم کرده است.

اکنون قصد داریم که TSR شرکت را محاسبه کنیم.

بازده سهامداران (TSR) = (24 – 20) + 4.50 / 20

نتیجه حاصله را اگر در ۱۰۰ ضرب کنیم ۴۲٫۵ درصد حاصل خواهد شد. بنابراین بازده کل سهامداران در این معادله حدود ۴۲٫۵ درصد است. در ایجا سرمایه‌گذار با توجه به این بازدهی دست به مقایسه می‌زند که آیا در طی دو سال بازدهی ۴۲٫۵ درصد چقدر با بازدهی مورد انتظار خود فاصله دارد و از طرف دیگر بازدهی سایر بازارها در این دو سال چگونه بوده است؟ آیا بازدهی بازار ارز در صورتی که فرد مورد نظر یورو خریداری می‌کرد بیشتر می‌شد یا خیر؟ اینها پرسش‌هایی است که یک سهامدار را تصمیم به ابقا یا خروج سرمایه خود از بازار سهام خواهد کرد و به همین دلیل این نسبت از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین می‌توان از طریق این نسبت سهام شرکت‌های مختلف یک صنعت را ارزیابی کرد که به لحاظ مقایسه‌ای نیز می‌تواند دیدی کلی از وضعیت کل صنعت و میانگین بازدهی سهامداران یک صنعت را ارائه کند.

مزایا و معایب TSR

این نسبت نیز به مانند سایر نسبت‌های مالی مزایا و معایبی دارد که به صورت کلی به شرح زیر هستند:

مزایا

  • آسان بودن محاسبه نسبت و فهم آن
  • کامل بودن ارزیابی ارزش سرمایه‌گذاری و کل میزان بازدهی
  • آسان بودن مقایسه شرکت‌ها با یکدیگر بر اساس این نسبت
  • یک نسبت خوب برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

معایب

  • عدم ارزیابی بازدهی گذشته و نداشتن دیدی نسبت به آینده بازار
  • کارایی تنها برای سرمایه‌گذاری‌هایی که جریان نقدی دارند
  • حساس بودن نسبت به نوسانات بازار سهام
  • عدم انعکاس حجم سرمایه‌گذاری به این معنا که تاثیر حجم سرمایه‌گذاری بر میزان بازدهی را اندازه‌گیری نمی‌کند.
  • عدم پوشش هزینه سرمایه‌گذاری
  • عدم مقایسه سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف