کاهش ۲۲٫۸ درصدی حجم معاملات روزانه بورس فلزات لندن با وجود افزایش قیمت‌ها

طبق آمار منتشر شده از بورس فلزات لندن میانگین حجم معاملات روزانه فلزات اساسی در این بورس در دسامبر ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افت ۲۲٫۸ درصدی داشته است.

میانگین حجم معاملات روزانه فلزات اساسی در بورس فلزات در ماه دسامبر ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش شدید مواجه شده است و این در حالی است که قیمت‌ها صعودی بوده است.

طبق آخرین داده‌های منتشر شده میانگین حجم معاملات روزانه مس در بین سایر فلزات اساسی کمترین کاهش داشته اما نسبت به دسامبر سال گذشته افت نزدیک به ۱۲ داشته و به ۱۱۹ هزار و ۱۴۱ لات رسیده است.

میانگین حجم روزانه معاملات آلومینیوم در بورس فلزات لندن در ماه دسامبر ۲۱۷ هزار و ۵۹۷ لات بوده است. حجم معاملات روزانه آلومینیوم در بورس فلزات لندن در دسامبر ۲۰۲۰  نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۲۴ درصدی داشته است.

حجم معاملات روزانه نیکل در دسامبر ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افت ۳۲ درصدی داشته و به ۷۰ هزار و ۷۶۶ لات رسیده است و این در حالی است که حجم معاملات روی با افت بیش از ۲۵ درصدی به ۸۱ هزار و ۳۴۲ لات رسیده و فلز خواهر روی یعنی سرب در دسامبر ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افت بیش از ۱۶ درصدی را تجربه کرده و به بیش از ۳۷ هزار لات رسید.

حجم معاملات کل قراردادهای بورس فلزات لندن شامل فلزات آهنی و قراردادهای آتی تسویه نقدی در دسامبر ۲۰۲۰ افت ۲۲٫۸ درصدی داشته و به ۵۳۲ هزار لات رسیده است.