برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

چیدمان ساده ۱

نوشته‌های تازه

در آموزش

آشنایی با انواع صورت‌های مالی در بورس

صورت‌‎های مالی اسنادی هستند برای درج تمامی فعالیت‌های اقتصادی شرکت تا در راستای شفافیت در معرض عموم قرار بگیرند. شرکت‌ها طبق قوانین در مسیر شفافیت اطلاعاتی می‌بایست تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را جزء به جزء در معرض عموم قرار بدهند تا هم سهامداران این شرکت‌ها و سایر افراد در چند و چون فعالیت شرکت قرار …

ادامه مطلب