نسبت قیمت به فروش هر سهم شرکت P/S را چگونه تحلیل کنیم؟

نسبت‌های زیادی برای مشخص کردن میزان ارزش شرکت و یا سهام شرکت وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت کرد. سرمایه‌گذاران برای اینکه بدانند آیا سرمایه‌گذاری در شرکت به صرف خواهد بود اقدام به بررسی برخی از مؤلفه‌های مالی شرکت می‌کنند که نسبت های مربوط به ارزش ذاتی شرکت از جمله این مؤلفه‌ها می‌باشند. یکی از این نسبت‌هایی که مرتبط با ارزش ذاتی شرکت محسو.ب می‌شود نسبت قیمت هر سهم به فروش هر سهم (P/S) خواهد بود.

این نسبت به سرمایه‌گذاران می‌گوید که آیا در حال حاضر قیمت سهم از میزان فروش هر سهم بیشتر است یا کمتر. در صورتی که قیمت هر سهم شرکت از میزان فروش هر سهم شرکت بیشتر باشد بدین معناست که شرکت بیش از از ارزش خود افزایش قیمت داشته و می‌تواند سیگنالی مبنی بر کاهش قیمت سهم در آینده باشد. در این حال شرکت در واقع Overvalue شده است. اما برعکس اگر قیمت هر سهم از میزان فروش هر سهم آن کمتر باشد می‌توان گفت ظرفیت شرکت برای افزایش قیمت وجود دارد تا در ارزش شرکت تعادل ایجاد شود. به واقع سرمایه‌گذار با بررسی این مؤلفه نقطه تعادل را در نظر می‌گیرد که شرکت به سمت آن در آینده حرکت خواهد کرد. در اینجا در واقع می‌گوییم شرکت Undervalue شده است.

نحوه محاسبه نسبت P/S به شرح زیر است:

نسبت قیمت به فروش = قیمت هر سهم / فروش هر سهم

در این نسبت قیمت هر سهم در واقع همان قیمتی است که می‌توانیم بر روی تابلوی قیمت هر سهم مشاهده کنیم. در تابلوی بورس ایران با توجه به اینکه دو نوع قیمت «آخرین معامله» و «قیمت پایانی» وجود دارد ملاک در اینجا قیمت پایانی سهم خواهد بود.

برای محاسبه میزان فروش هر سهم نیز کل فروش شرکت که در واقع همان درآمد عملیاتی شرکت خواهد بود بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم خواهد شد که در اینجا میزان فروش هر سهم شرکت نیز مشخص خواهد شد.

نکته‌ای که در اینجا باید گفت این است که محاسبه این نسبت به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد به صرفه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری در شرکت کافی نیست و حتما می‌بایست برخی دیگر از مؤلفه‌های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شرکت مورد بررسی قرار بگیرند تا نسبت به سرمایه‌گذاری اطمینان نسبی حاصل شود.