تحلیل بنیادی هرمز

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در تـاريخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ تحت شمارة ۱۲۸۸۶ به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴ می باشد که به صورت يک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهاي بندرعباس به ثبت رسيد.از مهم ترين ويژگی هاي اين شرکت مجاورت با آب هاي نيلگون خليج هميشه فارس جهت دسترسی آسان به آب هاي آزاد ، نزديکی به مخازن عظيم گاز عسلويه، مجاورت با ذخاير سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندري شهيد رجايی و حمل و نقل جاده اي و ريلی می باشد.

 شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در تـاريخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ تحت شمارة ۱۲۸۸۶ به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴ می باشد که به صورت يک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهاي بندرعباس به ثبت رسيد و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ايران پذيرفته گرديد. شرکت فولاد هرمزگان دومين کارخانه بزرگ توليد فولاد بعد از انقلاب، در کنار خليج نيلگون هميشه فارس در زمينی به مساحت ۹۶ هکتار در ۱۳ کيلومتري غرب شهر بندرعباس و در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدنی و فلزي خليج فارس واقع شده است که با وجود اين شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبديل گرديده است. از مهم ترين ويژگی هاي اين شرکت مجاورت با آب هاي نيلگون خليج هميشه فارس جهت دسترسی آسان به آب هاي آزاد ، نزديکی به مخازن عظيم گاز عسلويه، مجاورت با ذخاير سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندري شهيد رجايی و حمل و نقل جاده اي و ريلی می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان داراي ظرفيت اسمی۱٫۵ ميليون تن تختال (اسلب) به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ ميلی متر، عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ ميلی متر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ ميلی متر می باشد. همچنين اين شرکت قادر به توليد محصولات ميانی از قبيل يک ميليون و ۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک در سال،  ۷۵۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت اکسيژن، ۱۸۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت نيتروژن و ۱۲۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و ۲۷۰۰۰ متر مکعب آب شيرين در روز می باشد.

طرح توسعه شرکت افزايش ظرفيت توليد از ۱/۵ ميليون تن اسلب در سال به ۳ ميليون تن اسلب در سال می باشد.

اطلاعات مالی گذشته :

تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوبتحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان با توليد ۱٫۴۴۰٫۲۷۶ تن اسلب فولادي سهم ۱۵ درصدي از توليد اسلب خام کشور به خود اختصاص داده است.در سال ۹۸ پیش بینی می شود مقدار تولید به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تن افزایش یابد.

 تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

با توجه به برنامه ریزی های شرکت به جهت افزایش مقدار تولید و فروش تا رسیدن به ظرفیت اسمی ،مقدار تولید و فروش شرکت روندی صعودی داشته است .

تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

افزایش مبلغ فروش عمدتا به جهت افزایش نرخ فروش می باشد .

تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

افزایش نرخ فروش عمدتا به جهت افزایش نرخ دلار می باشد .

 مفروضات تحلیل :

تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوبتحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

با توجه به مفروضات فوق برآورد می شود شرکت برای سال ۹۹ حدود ۱۵۰ تومن به ازای هر سهم سودآوری داشته باشد .

برای سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ۲۰٫۰۰۰ تومان برای دلارو نرخ ۷٫۴ میلیون برای شمش فولاد خوزستان انتظار می رود شرکت حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم سودآوری داشته باشد .البته قابل ذکر است با توجه به شتاب گرفتن رشد دلار نیما در ماه های اخیر ، در جدول تحلیل حساسیت مفروضات مختلف بررسی شده است .

    پیش بینی کارشناسی :

 تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

جدول فوق تحلیل حساسیت سودآوری سال ۹۹ را با توجه به دو متغیر نرخ شمش فولاد خوزستان و نرخ دلار نشان می دهد .

 تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

*پیش بینی فوق صرفا نظر کارشناس تحلیل می باشد و کارگزاری هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت *