درباره «اخزا» چه می دانید؟/چگونه با خرید «اخزا» سود کنیم؟

ماهیت اوراق بدهی بر این اساس است که منتشرکننده آن با انتشار اوراق، بدهی خود را به تعویق می‌اندازد. منتشر کننده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) دولت است در نتیجه دولت با انتشار این اوراق بدهی خود را به زمانی در آینده موکول می‌کند.

اسناد خزانه اسلامی چیست؟

اسناد خزانه اسلامی نوعی از ابزارهای مالی اسلامی است که دولت از آن به جای بدهی‌های خود استفاده می‌کند. اصل رویه خرید و فروش اسناد خزانه باید به این صورت باشد که به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت ‌شود. اما در ایران به دلیل مسائل فقهی، دولت این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دارنده این اوراق در هر زمانی که به وجه نقد نیاز داشته باشند ، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش می‌رسانند. یعنی دولت در قبال بدهی به طلبکارانش این اسناد را به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها می‌توانند اخزا را در بازار به فروش رسانده و به پول خود برسند.

اعتبار اسناد خزانه اسلامی

از آنجایی که اوراق اسناد خزانه اسلامی یک ابزار برای تسویه بدهی‌های دولت است در نتیجه طرف حساب تسویه آن دولت خواهد بود از طرفی بانک مرکزی ضامن است اگر دولت به هر دلیلی نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید.

سازوکار خرید اخزا

برای خرید اسناد خزانه اسلامی خریدار در زمان انتشار آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی نسبت به خرید پول می‌پردازد. سپس در زمان سررسید اخزا می‌تواند آن را به قیمت اسمی به فروش برساند در نتیجه از این طریق سود کسب کند.

این اوراق سود پرداختی دوره‌ای ندارد بلکه سودی که به دست می‌آید ناشی از اختلاف قیمت در زمان خرید و زمان سررسید اوراق است؛ سررسید این اوراق کمتر از یکسال است.

مثالی برای کسب سود اخزا

فرض کنید شما اسناد خزانه اسلامی را که قیمت اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال دارند، در زمان انتشار به قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال خریداری می‌کنید. سررسید این اخزا نیز ۸ ماهه است. در نتیجه شما می‌توانید پس از گذشت ۸ ماه و در زمان سررسید ، اخزا تحت تملک خود را به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به فروش برسانید.بدین ترتیب شما از خرید و فروش اخزا در این ۸ ماه ۱۷٫۶۴% سود بدست آورده‌اید.