تحلیل تکنیکال فارس

قبل از بررسی نماد فارس، میخواهیم به بررسی شاخص گروه ای نماد یعنی گروه شیمیایی بپردازیم. بر اساس داده های هفته ای در اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق مهمی برای این گروه  افتاد و آن شکست کانال بلند مدتی ۱۲ ساله ی شاخص این گروه بود که موجب شتاب گرفتن روند صعودی این گروه گردید.

بنظر در بلند مدت شاخص این گروه در صورت حفظ موقعیت خود در کانال جدید ، بتواند تا سقف کانال جدید خود پیشروی داشته باشد.

بر اساس داده ای روزانه همانطور که ملاحظه مینمایید ، سهام شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس که با نماد فارس در بازار دوم بورس قرار دارد در یک ساختار کانالی منظم و با واکنش های دقیق به سطوح سقف و کف ترازهای مختلف کانال خودش طی سال های اخیر با نوسات مختلف قیمتی همراه بوده است.

ازمرداد ماه سال ۹۸ این سهم در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است.

در شرایط کنونی دو خط روند مقاومتی نارنجی رنگ و خط روند حمایتی قرمز رنگ به عنوان سطوح متغیر این نماد میتوانند در حدود قیمتی ۲۶۰۰ تومان مانع کاهش بیشتر قیمت گردند، اما در صورت ادامه دار بودن اصلاح قیمتی بنظر مهمترین سطحی که میتواند  موجب افزایش تقاضا در این نماد گردد باند حمایتی ۲۱۲۰-۲۰۰۰ تومان باشد.

اما در صورت پایان اصلاح و افزایش قیمت اولین مقاومت مهم پیش روی نماد سقف تاریخی نماد در ۳۴۳۵ تومان میباشد که در صورت عبور ازین سطح مقاومت های بعدی نماد در ۴۰۴۰ تومان و مقاومت مهم میان مدتی سهم در ۴۳۴۵-۴۸۷۵ تومان قرار دارند.