تحلیل تکنیکال داراب

داراب مقاومت مهم خط روند نزولی را شکسته است.

هر منفی فرصت برای ورود هست . هدف حداقلی داراب قیمت ۱۵۰ تومان. در صورت ادامه نزول , نزول داراب تا ۱۰۴ تومان حمایت فیبو ۳۸٫۲ بی اهمیت هست و احتمالا از حدود این قیمت بر می گرده و در صورت نزول بیشتر در قیمت ۹۷ تومان معتبرترین حمایت فیبو ۶۱٫۸ در صد قرار داره .حد ضرر تثبیت زیر ۹۴ تومان .