تحلیل تکنیکال آپ

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ و با قیمت جاری ۴۰۲۳۰ ریال در حال یک ریز اصلاح هست که به نظر این ریز اصلاح احتمالا بین قیمت های ۳۶۵۰ تا ۳۸۰۰ تومان هم تراز با فیبو بازگشتی داخلی ۰.۳۸۲ الی ۰.۵ لگ صعودی قبلی به پایان برسد . اگر نزول ادامه پیدا کرد حمایت دیگری در قیمت  ۳۵۰۰ تومان تراز فیبو بازگشتی داخلی ۰.۶۱۸ لگ صعودی قبلی دارد که حمایتی قوی است .

با توجه به اینکه آپ موفق شده است سقف کانال بلند مدت صعودی قبلی را شکسته از آن عبور کند, پس از حمایت و تغییر روند به نظر هدف آپ تراز فیبو ۱.۶۱۸ اکستنشن و تراز ۲ فیبو اکستنشن کانال بلند مدتی است که موفق به شکست سقف آن شده است .قیمت های ۵۷۰۰ و ۷۶۵۰ تومان را می توان اهداف احتمالی آپ در نظر گرفت که احتمالا در سقف کانال دوبل به این قیمت ها متقاطع خواهد شد .

چنانچه نمودار در حمایت های ۳۸۰۰ و ۳۶۵۰ و ۳۵۰۰ تتغییر روند نداده و به نزول خود ادامه داده و زیر قیمت ۳۰۵۵ تومان قرار بگیرد تصور و تحلیلی این هست که احتمالا آپ وارد روندی خنثی و جانبی و با دیدی بدبینانه وارد روندی نزولی شده است.