افزایش ۱۳۰۰ درصدی واردات شمش آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۰

آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات شمش آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال سال ۲۰۱۹ رشد ۱۳۰۰ درصدی داشته است

 آمارهای مربوط به واردات آلومینیوم در چین منتشر شد که طبق داده‌های منتشر شده کشور چین در سال ۲۰۲۰ حدود۱ میلیون و ۶۲ هزار و ۴۶۰ تن شمش آلومینیوم وارد کرده است که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

در ماه دسامبر ۲۰۲۰ این کشور ۱۳۰ هزار و ۱۶۳ تن شمش آلومینیوم وارد کرده که در مقایسه با دسامبر سال ۲۰۱۹ افزایش ۱۵۰۰ درصدی داشته است.

داده‌های مربوط به آلومینای چین نیز نشان می‌دهد که در ماه دسامبر چین ۴۰۸ هزار و ۵۱۱ تن آلومینا وارد کرده است که در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۹ رشد نزدیک به نیم درصدی داشته است. در کل سال ۲۰۲۰ واردات آلومینای چین حدود ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۹۰۰ تن بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد ۱۳۰ درصدی داشته است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که قیمت آلومینیوم در نتیجه افزایش واردات چین همچنان در سه ماهه اول سال صعودی است که یکی از مهمترین دلایل آن افزایش تولید خودروهای برقی در چین و افت ذخایر آلومینیوم در انبارهای چین خواهد بود.